De TTT heeft i.s.w.m. de NGF en de CCC op 16 maart uitgebreid contact gehad met het ministerie van VWS en het NOC*NSF omtrent de precieze gevolgen voor de geplande golf toernooien n.a.v. het op 15 maart bekendgemaakte besluit dat scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportclubs vanaf zondagavond 18.00 uur gesloten moeten blijven om de uitbraak van het coronavirus in te dammen.

De CCC, TTT, NGF, NVG, NGA en PGA Holland willen geen enkel risico nemen waar de gezondheid van golfers en andere mensen in het spel is. De partijen benadrukken dat het belangrijk is dat de golfsector zijn verantwoordelijkheid neemt en onvoorwaardelijk bijdraagt aan de indamming van het coronavirus.

Om deze reden zal de op 16 april 2020 geplande TTT, The Hague Trackman Tournament, worden afgelast.